Xuất khẩu tứ bạn dạng (giờ Anh: Capital export) là xuất khẩu quý hiếm ra quốc tế (đầu tư chi tiêu tứ phiên bản ra nước ngoài) nhằm mục đích mục tiêu chiếm giành quý hiếm thặng dư ngơi nghỉ các nước nhập khẩu tứ phiên bản đó.

Bạn đang xem: Xuất khẩu tư bản là gìXuất khẩu tư bản

Khái niệm

Xuất khẩu tư bản trong tiếng Anh được Điện thoại tư vấn là Capital export.

Xuất khẩu hàng hóa là có hàng hóa ra nước ngoài để thực hiện quý hiếm và giá trị thặng dư, còn xuất khẩu tư bản là xuất khẩu quý hiếm ra nước ngoài (đầu tư tư bản ra nước ngoài) nhằm mục đích chiếm đoạt quý hiếm thặng dư ở các nước nhập khẩu tư bản đó.

Nguim nhân hình thành

Xuất khẩu tư bản trở thành tất yếu, vì trong những nước tư bản chủ nghĩa phát triển đã tích luỹ được một khối lượng tư bản lớn và nảy sinh tình trạng "thừa tư bản".

Tình trạng thừa này không phải là thừa tuyệt đối, mà là thừa tương đối, nghĩa là không tìm được nơi đầu tư có lợi nhuận cao ở trong nước.

Tiến bộ kĩ thuật ở các nước này đã dẫn đến tăng cấu tạo hữu cơ của tư bản và hạ thấp tỉ suất lợi nhuận; trong những lúc đó, ở những nước kém tiến tới về khiếp tế, nhất là ở các nước thuộc địa, dồi dào nguyên liệu và nhân công giá rẻ nhưng lại thiếu vốn và kĩ thuật.

Do tập trung vào tay một khối lượng tư bản khổng lồ nên việc xuất khẩu tư bản ra nước ngoài trở thành một nhu cầu tất yếu của các tổ chức độc quyền.

Xem thêm: Khu Du Lịch Mũi Nai Hà Tiên Khám Phá Mũi Nai, Đến Hà Tiên Khám Phá Mũi Nai

Các bề ngoài xuất khẩu

Xét về hình thức đầu tư, có thể phân phân chia xuất khẩu tư bản thành xuất khẩu tư bản trực tiếp và xuất khẩu tư bản gián tiếp.

- Xuất khẩu tư bản trực tiếp là đưa tư bản ra nước ngoài để trực tiếp ghê lợi nhuận lợi nhuận cao.

- Xuất khẩu tư bản gián tiếp là cho vay vốn để thu lợi tức.

Vai trò, ý nghĩa

Việc xuất khẩu tư bản là sự mở rộng quan hệ tạo ra tư bản chủ nghĩa ra nước ngoài, là công cụ chủ yếu để bành trướng sự thống trị của tư bản tiền tài ra toàn thế giới.

Tuy nhiên, việc xuất khẩu tư bản, về khách quan liêu có những tác động tích cực đến nền ghê tế các nước nhập khẩu.

Như thúc đẩy quy trình chuyển gớm tế tự cung tự cấp thành ghê tế hàng hóa, thúc đẩy sự chuyển biến từ cơ cấu tởm tế thuần nông thành cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp, mặc dù cơ cấu này còn què quặt, lệ thuộc vào khiếp tế của chính quốc.

(Tài liệu tmê man khảo: Giáo trình Kinch tếchính trị Mác - Lênin, PGS. TS. Nguyễn Văn Hảo, BộGiáo dục vàđào tạo)