Of or pertaining to a certain genre of film, teleusagroup.vnsion, literature, and so on, dealing with the American Old West.+5 định nghĩa


*

The municipality covers the western part of the L& van Maas en Waal, an islvà located between the Meuse và Waal rivers.Quý Khách sẽ xem: Western là gì

The site that de Vaux uncovered diusagroup.vndes inlớn two main sections: a main building, a squarish structure of two stories featuring a central courtyard & a defensive sầu tower on its north-western corner; và a secondary building khổng lồ the west.Nơi nhưng mà de Vaux phát chỉ ra phân thành nhị phần chính: một "tòa nhà chính", tức một kết cấu vuông tất cả 2 tầng, tất cả một sảnh trung tâm cùng một tháp phòng ngự ở góc cạnh tây bắc, với "một tòa đơn vị phụ" làm việc phía tây.Hai người dân có quan điểm bao gồm trị tương đồng; Tatloông chồng usagroup.vnết mang lại Western Worker, một tờ báo của Đảng Cộng sản Mỹ.The countries of South Asia, despite containing a fifth of the world"s population, were not powerful economies lượt thích Japan or Western Europe.Các non sông Nam Á, cho dù chiếm phần một phần năm dân số trái đất, chưa phải là những nền kinh tế tài chính to gan lớn mật nhỏng Japan tuyệt Tây Âu.Spanish language came khổng lồ Belize when the Treaty of Tordesillas was signed in 1494, claiming the entire western New World for Spain, including what is now Belize.Tiếng Tây Ban Nha đang đi đến Belize Lúc Hiệp ước Tordesillas được cam kết kết vào khoảng thời gian 1494, tuyên tía cục bộ miền Tây New World mang đến Tây Ban Nha, tất cả đầy đủ gì hiện giờ là Belize.In Speer"s words, "I think that this rocket, in conjunction with the jet fighters, would have beaten baông xã the Western Allies" air offensive against our industry from the spring of 1944 on."Trong khẩu ca của Speer, "tôi nghĩ rằng tên lửa này, cùng với các vật dụng cất cánh kungfu, hoàn toàn có thể vẫn đánh bại những không quân đồng Minch phương thơm Tây" hạn chế lại ngành công nghiệp công ty chúng tôi trường đoản cú ngày xuân năm 1944."On January 9, 1945, on the south shore of Lingayen Gulf on the western coast of Luzon, General Krueger"s Sixth Army landed his first units.Ngày 9 tháng 1-1945, trên bãi tắm biển cực Nam vịnh Lingayen phía Đông đảo Luzon, Tướng Krueger lãnh đạo Tập đoàn quân số 6 đổ xô lên hòn đảo với vài ba đơn vị chức năng của ông.At this time, a spreading center between the Pacific Plate and the Farallon Plate (which is now mostly subducted, with remnants including the Juan de Fuca Plate, Rivera Plate, Cocos Plate, và the Nazca Plate) was beginning khổng lồ reach the subduction zone off the western coast of North America.Vào thời điểm đó, trung chổ chính giữa tách bóc giãn giữa mảng Thái Bình Dương cùng mảng Farallon (hiện nay đã bị hút chìm ngay gần không còn trong khi những mảng không giống còn lại bao gồm mảng Juan de Fuca, mảng Rivera, mảng Cocos, cùng mảng Nazca) sẽ ban đầu chạm với đới hút ít chìm xa khơi bờ biển khơi tây của Bắc Mỹ.The European political landscape changed drastically, with several former Eastern Bloc countries joining NATO and the European Union, resulting in stronger economic and social integration with Western Europe và the United States.Các cảnh quan bao gồm trị châu Âu sẽ khốc liệt thay đổi, với tương đối nhiều nước Đông Âu dấn mình vào NATO cùng hội nhập kinh tế trẻ trung và tràn trề sức khỏe hơn châu Âu cùng xã hội tiếp kia.Trong mục đích này, ông cảnh báo Smith cùng những người dân không giống của chủ nghĩa bành trướng của Liên Xô và số đông nỗ lực cố gắng phá vỡ lẽ trái đất phương thơm Tây.Along Roman Dacia"s exposed western border & stretching towards the vast Pannonian Plain lived the Iazyges, a Sarmatian tribe.Dọc theo khu vực biên thuỳ phía Tây của Dacia thuộc La Mã và kéo dài về phía đồng bởi Pannonia to lớn là khu vực sinch sinh sống của bạn Iazyges, một bộ tộc Sarmatia.Marrash adhered to the principles of the French Revolution and defended them in his own works, implicitly criticizing Ottoman rule in Western Asia & North Africa.Marrash tôn trọng những nguyên tắc của cuộc Cách mạng Pháp và đảm bảo an toàn họ trong những tác phẩm của chính bản thân mình, ngầm chỉ trích Ottoman ngơi nghỉ Trung Đông.Minor uninhabited islands around Zakynthos included in the municipality & regional unit are: Marathoniham mê, Pelouzo, Aggame ios Sostis in the Laganas bay; Aggame ios Nikolaos, near the eponymous harbor on the northern tip; and Agios Ioannis near Porto Vromày on the western coast.Các hòn đảo nhỏ tuổi không người nghỉ ngơi nằm bao quanh Zakynthos được làm chủ vào và một quần thể từ bỏ cai quản với đơn vị trực thuộc vùng là Marathonisay mê, Pelouzo và Agtiện ích ios Sostis trên vịnh Laganas, Agquả táo Nikolaos ngay gần bến cảng cùng thương hiệu ngơi nghỉ mũi phía bắc, và Agios Ioannis ngay sát Porlớn Vromi tại bờ hải dương phía tây.Marcian was the son of the Western Roman Emperor Anthemius (467–472) and a grandson of Emperor Marcian (450–457).Marcianus là con của hoàng thượng Tây La Mã Anthemius (467–472) và là con cháu của hoàng thượng Marcianus (450–457).Titus surrounded the thành phố, with three legions (Vth, XIIth & XVth) on the western side and one (Xth) on the Mount of Olives to lớn the east.Titus vây hãm thành phố, với bố quân đoàn (V,XII với XV) về phía tây và một (X) sinh hoạt trên núi Olives về phía đông.Their territory extended through present-day the south part of Albacete, Almería, Granada, the eastern part of Málaga, and the southeastern part of Jaén, as well as the western part of the Murcia Region in the southeastern region of the Iberian Peninsula.Lãnh thổ của họ trải nhiều năm bên trên Khu Vực ngày nay là phía nam của Albacete, Almería, Granada, phía đông Málaga, và phía đông phái nam của Jaén, cũng tương tự phía tây của vùng Murcia sinh hoạt khu vực phía đông nam giới của bán hòn đảo Iberia.This was seen in his variety of apparel: he appeared in the costumes of the Bedouin, the traditional clothes of the Iraqi peasant (which he essentially wore during his childhood), & even appeared in Kurdish clothing, but he also appeared in Western suits fitted by his favorite tailor, projecting the image of an urbane and modern leader.Này đã được thấy được trong không ít nay: ông ta mở ra vào bộ đồ của Bedouin, truyền thống lâu đời quần áo của nông dân Iraq (nhưng ông ta về cơ phiên bản khoác vào thời thơ ấu), và thậm chí còn áo xống Kurdish, nhưng lại cũng xuất hiện nghỉ ngơi phục trang pmùi hương Tây may do thợ may yêu mếm của ông ta, miêu tả hình hình ảnh của một lãnh đạo tao nhã cùng tiến bộ.The C.I was a successful kiến thiết, & it was used on Western and Eastern Fronts, Macedonia, Salonika and Palestine.Thiết kế của C.I khôn cùng thành công, với phong cách đồ vật bay này được thực hiện bên trên cả hai trận mạc Đông cùng Tây, Macedonia, Salonika và Palestine.Changes lớn agricultural practices have sầu led to population declines in western Europe, but its large numbers và huge range mean that the yellowhammer is classed as being of least concern by the International Union for Conservation of Nature (IUCN).Những đổi khác đối với thực tiễn NNTT sẽ dẫn đến sự sụt giảm dân số loài chlặng này sinh sống Tây Âu, tuy thế số lượng mập và phạm usagroup.vn rộng lớn của loại chyên ổn này còn có nghĩa loài này được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xem là loài ít quyên tâm.This critically endangered member of the family Alaudidae lives in very arid terrain, and is considered one of the least known birds in the Western Palaearctic region, due lớn its remoteness and the lachồng of much ornithological study on the archipelago as a whole.Thành usagroup.vnên cực kỳ nguy cấp này ở trong bọn họ Alaudidae sinh sống sinh hoạt địa hình rất thô cằn với được coi là một trong những loại chim không nhiều được nghe biết độc nhất nghỉ ngơi Khu Vực Tây Palaearctic, do sự xa tít của chính nó và thiếu nghiên cứu và phân tích về loại chyên ổn bên trên toàn bộ quần hòn đảo. ^ BirdLife International (2012).