Trả lời: "Wait" với "await" cà hai cùng dùng có tác dụng verb (động từ), riêng rẽ tự "wait" còn sử dụng làm cho noun, tuy thế phương pháp cần sử dụng của tất cả nhì hơi khác biệt.Quý Khách đang xem: Wait on là gì

1. Await là động trường đoản cú transitive verb (ngoại động từ), tức là theo sau là 1 direct object.Bạn sẽ xem: Wait on là gì

Ví dụ:

- Two men are awaiting trial for the robbery.

Bạn đang xem: Wait on là gì

Hai bạn lũ ông đang chờ đón toà xử về tội trộm.

Nếu biết một cthị xã sắp tới xảy ra cho chính mình, dùng await như hễ từ expect.

Ví dụ:

- We knew that blizzard conditions awaited us in Boston.

Tôi biết là chứng trạng bão tuyết đã chờ đón Cửa Hàng chúng tôi nghỉ ngơi Boston.

2. Wait hoàn toàn có thể làm intransitive verb (nội hễ từ), theo sau không tồn tại object cùng theo sau vì preposition for. Hay hoàn toàn có thể theo sau bời một động trường đoản cú bao gồm lớn. Nhưng wait cũng hoàn toàn có thể có tác dụng một transitive verb, theo sau là một trong direct object.

Ví dụ:

- Wait your turn.

Xin đợi cho lượt mình.

- Hurry up! Everyone is waiting.

Lẹ lên! Mọi tín đồ đã hóng bạn.

- Wait for me.

Xin ngóng tôi.

- Are you waiting lớn use the phone?

Quý khách hàng gồm đợi sử dụng sản phẩm công nghệ điện thoại không?

- She paused, waiting for him khổng lồ say something.

Cô ta ngưng một ít, đợi anh nói một điều gì.

Wait hoàn toàn có thể theo sau vì chưng một adverb.

Ví dụ:

- Have you been waiting long? Yes, I’ve sầu been waiting for twenty minutes.

Quý Khách ngóng tôi tôi không? Lâu, tôi chờ bạn đôi mươi phút ít.

- I’m sorry to lớn have kept you waiting. Tôi ân hận đang phải kê bạn mất công đợi.

Please wait in line. Xin xếp sản phẩm đợi.

- We are waiting for the rain to lớn stop. (wait + for + to+ verb).

Chúng tôi vẫn ngóng trời tạnh mưa.

Phân biệt:

- The soldiers awaited orders lớn advance.

Những tín đồ bộ đội hóng lệnh tiến. (await + noun + to lớn + verb)

- I’m waiting for my kiểm tra results. (wait + for + noun)

Tôi đã chờ tác dụng bài bác thi trắc nghiệm.

- I’m waiting lớn hear the results. (khổng lồ wait + to lớn + verb)

Sau wait hoàn toàn có thể theo sau là một infinitive verb có khổng lồ.

- The teacher is waiting for the students khổng lồ stop talking before he begins the lesson. (Sau wait for + somebody toàn thân + lớn do something).

- We’re waiting for the prices to go down before we buy a computer.

Chúng tôi đợi chờ cho giá bán máy tính xách tay hạ rồi mới mua.

Thành ngữ: Wait tables: có tác dụng hầu bàn.

Ví dụ:

- I spent last summer waiting tables.

Htrằn vừa rồi tôi làm cho hầu bàn.

- Wait a minute!

Xin ngóng một chút!

- She can hardly wait for the football game khổng lồ start.

Cô ta lạnh lòng ngóng trận chiến banh thai dục bắt đầu.

- Dating will have to wait until I get out of high school.

Phải học đến chấm dứt trung học rồi new hứa ra phía bên ngoài đùa cùng với bạn trai/gái.

- What’s for dinner? Wait và see.

- What are you waiting for? Ask her out on a date!

Anh còn mong chờ gì nữa? Hãy ngỏ lời mời cô ấy ra bên ngoài đùa đi chứ!

Hãy hóng cho lượt bản thân. Trong ngôi trường hợp này, wait có tác dụng transitive verb theo sau là direct object turn)

- Just you wait.

Xem thêm: Tài Khoản Outlook Là Gì - Cách Cài Đặt Và Sử Dụng Outlook

Hãy chờ rồi sẽ biết. (doạ, thách thức)

=> Nghe bài xích Just You Wait vào phyên My Fair Lady bằng cách vào Google nhấp chuột hàng chữ “My Fair Lady soundtraông chồng – Just you Wait”.

Thành ngữ: "Waiting in the wings": chờ mang đến lượt được vào vai trò.

Ví dụ:

- Several talented young players are waiting in the wings.

Nhiều kịch sĩ ttốt và tài năng vẫn ngóng đưọc chọn đóng góp cố vai bao gồm,

- The tiger was lying in wait for the prey.

Con hổ ở rình mồi.

"Waiting room": Phòng hóng.

Ví dụ:

- Your patients are in the waiting room, doctor.

Thưa chưng sĩ, người bị bệnh của chưng sĩ đang ngóng vào phòng đợi.

"On a waiting list": Có tên vào danh sách gần như ngườì ngóng cho lượt đề được cung cấp hình thức dịch vụ hay điều trị (nlỗi mổ).

"Waiter": Cậu Ship hàng.

"Waitress": Cô Ship hàng.

3. Wait có thể dùng làm cho danh tự.

Ví dụ: It’s a long wait.

Thật là 1 trong những lần chờ đón lâu.

Tóm lại:

- Wait & await là nhị từ bỏ nghĩa ko hoàn toàn tương tự nhau cùng biện pháp dùng khác biệt. Await là transitive sầu verb, nghĩa là theo sau nó là một trong những danh từ đứng có tác dụng direct object (he awaited her arrival), và hay là một trong những danh trường đoản cú trừu tượng (như await the results ngóng kết quả)

- Còn wait vừa là intransitive vừa là transitive verb, thường theo sau vị for (với tiếp theo sau là somebody hay something).

Ví dụ:

- We waited for a long time at the bus stop. (intransitive)

Anh ta ngóng nghỉ ngơi trạm xe pháo buýt hơi thọ.

- It was a long wait. (noun)

Chờ thật là lâu.

Wait rất có thể theo sau bởi vì adverb tuyệt preposition.

Ví dụ:

- Have sầu you been waiting long (adverb)?

quý khách đợi gồm lâu không?

Wait giỏi dùng cùng với preposition for. Wait for + somebody or something lớn vì chưng something.

Ví dụ:

- He’s waiting for me to make a mistake.

Anh ta ngóng tôi phạm lỗi.

"Wait your turn": (transitive sầu verb) Wait + object: Chờ đến lượt.

Bởi vậy wait rất có thể là 1 intransitive hay như là 1 transitive verb.

- Await thường xuyên tốt sử dụng vào văn uống phong trang nghiêm (formal).

Ví dụ:

- He is in custody awaiting trial.

Anh ta đang bị giam hóng ngày ra toà.

- Her lademo novel was eagerly awaited.

Cuốn nắn tiếu tmáu mới nhất của bà được mọi bạn nóng lòng mong chờ.

lúc tả một cthị trấn sắp xẩy ra mang lại ai, cần sử dụng await.

Ví dụ:

- A warm welcome awaits all our guests.

Các quan lại khách hàng được mừng đón hết lòng.

- He was awaiting her arrival.

Anh ta ngóng con bạn tới.

Cô ấy đợi kết quả kỳ thi.

Await: chờ đón, thường xuyên theo sau thường vì một danh từ bỏ. Await instructions (mong chờ chỉ thị), results (ngóng kết quả), a reply (đợi phúc đáp)