- Âm mưu của Pháp : vu cho triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, ngăn cản việc đi lại của người Pháp trên sông Hồng,


Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai:

- Âm mưu của Pháp: lấy cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874 (ngăn cản việc đi lại của người Pháp trên sông Hồng, dao thiệp với nhà Thanh). => Ngày 3 - 4 - 1882, quân Pháp đổ bộ vào Hà Nội.

Bạn đang xem: Thực dân pháp đánh chiếm bắc kì lần thứ hai như thế nào

- Pháp gửi tối hậu thư yêu cầu ta hạ khí giới và giao thành không điều kiện.

- Ngày 25 - 4 - 1882, Pháp nổ súng đánh chiếm thành Hà Nội, rồi mở rộng đánh chiếm ra các tỉnh thuộc Bắc Kì.

- Quân ta anh dũng chống trả nhưng thành Hà Nội vẫn bị rơi vào tay giặc.

- Quân Pháp tỏa đi đánh chiếm Hòn Gai, Nam Định và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì.

Xem thêm: Hoạt Động Văn Thể Mỹ Là Gì, Nhạt Nhòa Văn, Thể, Mỹ Trong Trường Học


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + usagroup.vn"Ví dụ: "Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào? usagroup.vn"
Bài giải tiếp theo
Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp
Vì sao Thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế sau khi Ri-vi-e bị giết tại Cầu Giấy năm 1883
Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)
Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp như thế nào?
Lập bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884.
Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược
Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873.
Nhân dân Bắc Kì đã phối hợp với quân đội triều đình để kháng chiến chống Pháp như thế nào?
Bài học bổ sung
Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?
Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882)

Tải sách tham khảo


*

Sách giáo khoa Lịch sử 8


Tải về· 7,95K
*

555 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 8 - Tạ Thị Thúy Anh


Tải về· 2,85K
*

Bộ đề kiểm tra lịch sử lớp 8 - Tạ Thị Thúy Anh


Tải về· 2,34K
*

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử lớp 8


Tải về· 2,25K

Bài giải liên quan


Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì
Nêu những nét cơ bản của tình hình Việt Nam sau năm 1867
Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)
Thực dân Pháp tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì như thế nào?
Vì sao Quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc
Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 - 1874)
Tại sao Triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?
Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882)
Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?
Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp
Vì sao Thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế sau khi Ri-vi-e bị giết tại Cầu Giấy năm 1883
Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)
Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp như thế nào?
Lập bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884.
Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược
Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873.
Nhân dân Bắc Kì đã phối hợp với quân đội triều đình để kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Bài học liên quan


Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)
Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam
Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa

thực dân pháp đánh chiếm bắc kì lần 2thực dân pháp đánh chiếm bắc kì lần thứ hai như thế nào