the second sign of the zodiac, relating to lớn the period 21 April khổng lồ 22 May, represented by a bull, or a person born during this period:

Bạn đang xem: Taurus là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ usagroup.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một cách tự tín.


the second sign of the zodiac, covering the period April 20 lớn May trăng tròn & represented by a bull, or a person born during this period
*

an informal dance in which people vì traditional dancing in rows and circles, changing partners regularly

Về bài toán này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

Xem thêm: Cyanoacrylate Là Gì - Cyanoacrylate Adhesive Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập usagroup.vn English usagroup.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語