SQLite là gì? Lịch sử hình thành SQLite như thế nào? Tại sao sử dụng SQLite? Những ưu điểm và nhược điểm của SQLite? Để trả lời các câu hỏi được đặt ra ở trên chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các mục chính như sau.

Bạn đang xem: Giới thiệu sqlite


Danh Mục

1 SQLite là gì? Lịch sử hình thành SQLite như thế nào? Tại sao sử dụng SQLite? Những ưu điểm và nhược điểm của SQLite? Để trả lời các câu hỏi được đặt ra ở trên chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các mục chính như sau.

*

1.SQLite là gì?

SQLite là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu hay còn gọi là hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ nhỏ gọn, khác với các hệ quản trị khác như MySQL, SQL Server, Ocracle, PostgreSQL… SQLite là một thư viện phần mềm mà triển khai một SQL Database Engine truyền thống, không cần mô hình client-server nên rất nhỏ gọn. SQLite được sử dụng vào rất nhiều chương trình từ desktop đến mobile hay là website.

2.Lịch sử hình thành SQLite như thế nào?

Năm 2000: D.Richard Hipp đã thiết kế SQLite dưới dạng thư viện bằng ngôn ngữ lập trình c với mục đích không cần quản trị để điều hành một chương trình.

Vào tháng 8, SQLite 1.0 được công bố với GNU Database Manager.

Năm 2011: Hipp bổ sung UNQI Interface cho SQLite DB và để phát triển UNQLite (là một Document Oriented Database).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Act On Là Gì ? Act As, For, On, Out, Up Nghĩa Của Từ Act

3.Tại sao sử dụng SQLite?

SQLite là mã nguồn mở, là một trong những Database Engine phát triển nhanh nhất, sự phát triển của nó là về mặt tính phổ biến. Ngoài những lý do trên thì không thể không kể đến những ưu điểm khi sử dụng SQLite, sau đây là phần ưu điểm của SQLite.


4.Ưu điểm của SQLite.

SQLite không cần mô hình client – server để hoạt động.SQLite không cần phải cấu hình tức là bạn không cần phải cài đặt.Với SQLite database được lưu trữ trên một tập tin duy nhất.SQLite hỗ trợ hầu hết các tính năng của ngông ngữ truy vấn SQL theo chuẩn SQL92.SQLite rất nhỏ gọn bản đầy đủ các tính năng nhỏ hơn 500kb, và có thể nhỏ hơn nếu lược bớt một số tính năng.Các thao tác dữ liệu trên SQLite chạy nhanh hơn so với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu theo mô hình client – server.SQLite rất đơn giản và dễ dàng sử dụng.SQLite tuân thủ 4 tính chất ACID (là tính nguyên tổ (Atomic), tính nhất quán (Consistent), tính cô lập (Isolated), và tính bền vững (Durable) ).Với đặc tính nhỏ gọn, truy xuất dữ liệu nhanh SQLite thường được sử dụng để nhúng vào các dự án.

5.Nhược điểm của SQLite

Ngoài những ưu điểm đã kể ra ở trên SQLite cũng có một số mặt hạn chế nếu đem so sánh với các hệ quản trị khác.

Do sử dụng cơ chế coarse-gained locking nên trong cùng một thời điểm SQLite có thể hỗ trợ nhiều người đọc dữ liệu, nhưng chỉ có 1 người có thể ghi dữ liệu.

SQLite không phải là lựa chọn hoàn hảo để đáp ứng các nhu cầu xử lý trên một khối lượng dữ liệu lớn, phát sinh liên tục.