Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ usagroup.vn.Học những từ bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Something là gì

Someone, sometoàn thân, something, somewhere are indefinite pronouns. They function in a similar way khổng lồ some. We use them in affirmative sầu clauses and in questions expecting a particular answer. We can use them to refer to both general và specific people or things. We use them with a singular verb: …
used after a number lượt thích đôi mươi, 30, etc. lớn refer lớn the age of a person who is between trăng tròn and 29, 30 & 39 years old, etc., or lớn a person who is of this age:
The ball & bat arrive sầu at the same place at the same time, và the rest has something to bởi vì with (= is in some way connected with) the laws of physics.
Something can be used to describe a situation or an event that is good, although it is not everything you had hoped for:
*

*

*

Xem thêm: 2 Cách Làm Trứng Bác Là Gì ? Cách Nấu Bác Bác Trứng Tôi Tôi Vôi Có Nghĩa Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập usagroup.vn English usagroup.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語