So far là cụm tự tiếp tục thực hiện vào giờ đồng hồ anh, đóng vai trò nlỗi một liên từ bỏ nối hoặc trạng trường đoản cú. Cụm tự so far xuất hiện thêm vào đa số đề thi Tiếng Anh những cấp cho. Để làm rõ rộng về phong thái cần sử dụng tương tự như nghĩa so far là gì, xuất xắc cùng quan sát và theo dõi bài viết sau đây


Up lớn nowUp lớn this pointThus far

E.g.

Bạn đang xem: So far so good nghĩa là gì

 If you tell or ask someone what has happened so far, you are telling or asking them what has happened up until the present point in a situation or story, and often implying that something different might happen later.

(Nếu chúng ta đề cập hoặc hỏi ai đó phần nhiều gì sẽ xảy ra cho đến nay, ai đang kể hoặc hỏi họ phần đông gì đang xẩy ra cho tới lúc này vào một tình huống hoặc mẩu truyện, và hay ý niệm rằng điều nào đấy biệt lập rất có thể xảy ra tiếp nối.)

E.g. How would you assess our năm 2016 so far? 

(Quý khách hàng Review thời hạn năm nhâm thìn cho tới nay như thế nào?)

2. Chỉ đến cả nào đó

E.g. She trusts me only so far.

(Cô ấy chỉ tin tôi tới cả này mà thôi.)

Thành ngữ đi kèm

1. So far so good

Ý nghĩa: Càng xa càng tốt

E.g. We are doing very well thank you. We are busy so far. We are repainting our doors for the summer. We are busy but so far so good.

(Cảm ơn các bạn, Cửa Hàng chúng tôi đã làm hầu như lắp thêm rất tốt. Tính đến nay Shop chúng tôi hết sức bận. Chúng tôi thì vẫn đánh lại phần đa góc cửa mang lại mùa hè cho tới. Dù mắc nhưng mà các thứ vẫn vô cùng tốt.)

→ Trong ví dụ này ta có thể phân biệt các tự so far thứ nhất vẫn sở hữu nghĩa bình thường. Còn cụm so far so good vùng phía đằng sau với nghĩa thành ngữ.

E.g. It’s been so far, so good with the babysitter và I hope it stays that way.

(Mọi thiết bị vẫn ổn định với người trông tphải chăng này với tôi mong muốn rằng đều cthị xã đã điều này.)

E.g. How’s your new car running? – So far, so good.

(Chiếc xe cộ bắt đầu của anh ấy chạt như vậy nào? – Mọi đồ vật vẫn rất tốt.)

E.g. As a school report might say, all in all, so far so good.

(Trong tất cả, phiên bản report của trường có thể nói rằng hồ hết thứ vẫn rất tốt.)

Cách sử dụng So far

Dấu hiệu phân biệt cơ bản độc nhất vô nhị của thì hiện tại dứt bao hàm cả So far. Bởi vày khái niệm cơ bạn dạng của thì hiện thời dứt là: Miêu tả một hành vi bước đầu làm việc vượt khứ cùng vẫn đã thường xuyên sống ngày nay. quý khách rất có thể coi lốt hiện tại phân biệt này trong những nội dung bài viết về các thì vào giờ Anh. Trong thì bây giờ dứt cũng có thể có các từ bỏ nhận biết không giống đồng nghĩa tương quan cùng với so far nlỗi sau:

until nowup khổng lồ nowup lớn the present

E.g. Where have you been up to lớn now?

(Quý khách hàng đã đi được cho tới chỗ nào cho đến hiện thời rồi?)

E.g. A: Have you finished your homework yet?

(Con đang làm cho chấm dứt bài tập của bản thân chưa?)

E.g. No, so far I have only done my history.

(Dạ chưa, cho tới giờ con mới chỉ làm cho xong xuôi môn lịch sử dân tộc thôi ạ.)

bài tập thì bây giờ hoàn thành

Bài 1: Chia động tự trong ngoặc

1. The bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.

2. Don’t you want to lớn see this programme? It ………….(start).

3. I (turn)……….. the heating on. It’ll soon get warm in here.

4. ……..they (pay)…….. money for your mother yet?

5. Someone (take)………………. my bicycle.

6. Wait for few minutes, please! I (finish)……………. my dinner.

7. ………you ever (eat)………….. Sushi?

8. She (not/come)…………… here for a long time.

9. I (work)………….. here for three years.

10. ………… you ever …………..(be) in New York?

11. You (not/do) ………….yor project yet, I suppose.

12. I (just/ see)………. Andrew và he says he ……..already (do)………. about half of the plan.

13. I ………..just (decide)……… to start working next week.

14. He (be)…………. at his computer for seven hours.

15. She (not/ have) ……………any fun a long time.

16. My father (not/ play)……….. any sport since last year.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Double Cream Là Gì ? Công Dụng Của Double Cream Trong Làm Bánh

18. I’d better have a shower. I (not/ have)………. one since Thursday.

19. I don’t live sầu with my family now and we (not/ see)…………. each other for five years.

đôi mươi. I…… just (realize)…………… that there are only four weeks lớn the end of term.

21. The train drivers (go)……… on strike và they stopped working at twelve sầu o’cloông xã.

22. How long…….. (you/ know)………. each other?

23. ……….(You/ take)………… many photographs?

24. (She/ eat)………………. at the Royal Hotel yet?

25. He (live) ………….here all his life..

26. Is this the second time he (lose)……………. his job?

27. How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.

28. I (buy)…………. a new carpet. Come and look at it.

29. She (write)………….. three poems about her fatherlvà.

30. We (finish) ……………………three English courses.

31. School (not, start)……………..yet.

Bài 2: Viết lại câu thế nào cho nghĩa của câu ko cố gắng đổi

1. She has never drunk whisky before.

…………………………………………………………………………

2. He has never known me before.

…………………………………………………………………………

3. This is the first time we’ve visited Ha Long Bay.

………………………………………………………………………….

4. The last time she kissed me was 5 months ago.

………………………………………………………………………….

5. I last had my hair cut when I left her.

………………………………………………………………………….

6. It is a long time since we last met.

………………………………………………………………………….

Bài 3: Tìm cùng sửa lỗi không nên vào câu sau

1. Jinho have lost his key. He can’t find it anywhere.

2. How much games has this team won so far this month?

3. Long doesn’t know her husband. He never has met hyên ổn.

4. They live sầu in Australia. They has lived there all their life.

5. Your house looks very clean và beautiful. Have you wash it?

Đáp án bài bác tập thì bây giờ hoàn thành 

Bài 1:

1. have sầu made/ ‘ve sầu made

2. has started./ ‘s started.

3. have turned/ ‘ve turned

4. Have they paid

5. has taken/ ‘s taken

6. have finished/ ‘ve finished

7. Have…eaten

8. hasn’t come

9. have worked/ ‘ve sầu worked

10. Have….been

11. haven’t done

12. have sầu just seen/ ‘ve sầu just seen – has…done

13. have…decided

14. has been/ ‘s been 

15. hasn’t had 30. hasn’t started

16. hasn’t played

17. haven’t had

18. haven’t seen

19. have…realized/ ‘ve … realized

20. have sầu gone

21. have…known

22. Have…taken

23. has eaten/ ‘s eaten

24. has lived/ ‘s lived

25. has lost

26. have…left – has left/ ‘s left

27. have sầu bought/ ‘ve bought

28. has written/ ‘s written

Bài 2:

1. It is/ This is the first time she has ever drunk whisky.

2. It is/ This isthe first time he has ever known me.

3. We’ve sầu never visited Ha Long Bay before.

4. She hasn’t kissed me for 5 months./ She hasn’t kissed me since 5 months ago.

5. I haven’t had my hair cut since I left her.

6. We haven’t met for a long time

Bài 3: 

1. have sầu → has (Jinho là chủ ngữ số ít)

2. much → many (games là danh từ bỏ đếm được)

3. never has met → has never met (không nên thiết bị tự)

4. has → have sầu (they là nhà ngữ số nhiều)

5. wash → washed (không phân tách hễ từ)

Kết luận

Có nhì ĐK cần thiết khi tham gia học từ vựng kia đó là ngữ nghĩa và giải pháp dùng. So far sở hữu 2 nghĩa và hay được áp dụng vào thì hiện giờ dứt nlỗi một lốt hiện nhận biết bao gồm thống. Bên cạnh đó bạn có thể xem thêm các các từ bỏ hoặc thành ngữ liên quan không giống.