Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú usagroup.vn.Học những tự bạn phải tiếp xúc một cách tự tin.


Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ pseudo là gì, nghĩa của từ pseudo pseudo có nghĩa là gì

The target moved pseudo-randomly during two segments of each trial, whereas the other segment was the same throughout the four sessions.
Moreover, several of his incorrect responses for novel verbs had -ed endings that contained a pause before the -ed ending, consistent with a pseudo-suffixation strategy.
Clearly, these semicircles khung a collection of pseudo-segments, that is, each pair of them intersects at most once.
To remedy interrater variation, one might sover teams of trained observers as pseudo-patients to each of the selected physicians.
The order of the trials was mixed pseudo-randomly, so that no target or competitor was allowed to appear twice consecutively.
It rather focuses on the activity of the strengthening of the navy in the manner of clefts & pseudo-clefts.
Although the (pseudo) first-order kinetics can describe afterripening of red rice, they probably reveal only a synthesis of several component processes.
Các ý kiến của các ví dụ không diễn tả quan điểm của những chỉnh sửa viên usagroup.vn usagroup.vn hoặc của usagroup.vn University Press xuất xắc của những bên cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Top 11 Địa Chỉ Mua Vàng Cưới Ở Đâu Tphcm, Top 10 Tiệm Vàng Bạc Đá Quý Uy Tín Nhất Tại Tphcm

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập usagroup.vn English usagroup.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語