Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú usagroup.vn.Học các tự bạn phải giao tiếp một biện pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Price index là gì

a các mục of the prices of basic goods và services, showing how they change in a particular period of time, as a way of measuring inflation:
*

a person who does something, especially helping other people, willingly and without being forced or paid to lớn vày it

Về câu hỏi này
*

*

*

Xem thêm: Hồng Sâm - Cách Đặt Tên Lót Với Tên Sam Hay Nhất

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập usagroup.vn English usagroup.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語