Hamiloto, upon taking comm& in the summer of 247 BC, punished the rebellious mercenaries (who had revolted because of overdue payments) by murdering some of them at night & drowning the rest at sea, and dismissing many khổng lồ different part of northern Africa.

Bạn đang xem: Overdue là gì


Hamilcar sau thời điểm vắt quyền lãnh đạo vẫn trừng phạt những người lính đánh thuê nổi loàn (bởi vì họ ko được trả lương đúng hạn) bằng phương pháp giết thịt một trong những fan trong các bọn họ vào đêm hôm, dấn bị tiêu diệt đa số xung quanh đại dương hoặc xua đuổi về châu Phi .
If a man as perfect as I felt President Faust was can acknowledge his youthful oversight, I can bởi vì no less than make a similar admission and pay a long-overdue tribute of my own today.
Theo tôi suy nghĩ giả dụ một bạn toàn hảo nhỏng Chủ Tịch Faust lại hoàn toàn có thể trúc nhận điều vô ý của ông lúc còn nhỏ, thì tôi cũng rất có thể chỉ dẫn lời thụ nhấn tương tự và tự khen mình về điều đáng lẽ tôi sẽ có tác dụng từ khóa lâu rồi.
Donald and I were pregnant with our third child & we were at about 41 và a half weeks, what some of you may refer to as being overdue.
Donald cùng tôi Khi tôi mang bầu lần vật dụng 3 khoảng chừng tuần thứ 41 rưỡi thời gian nhưng mà những bạn có thể thấy là vượt hạn sinh nở
First, determine for each debt the interest rate, the fees, the impact of a late or missed payment, and the possibility that a payment is already overdue.
Thứ nhất, tính toán tiền lãi của mỗi món nợ, lệ phí, hậu quả của vấn đề trả chậm hoặc tất yêu trả.
The Sale of Goods Act"s prousagroup.vnsions on defective goods and overdue delivery can be departed from through terms of sale and delivery.
Các lao lý của Đạo phép tắc bán hàng về hàng hóa bị lỗi cùng giao hàng thừa hạn rất có thể được chuyển đi từ bỏ các điều khoản bán và Giao hàng.
Mousagroup.vnng into the Bethlehem Shipbuilding Corporation yard the warship received three weeks of long overdue repairs and machinery maintenance.

Xem thêm: Mã Vùng 004 Ở Đâu - Mã Vùng Điện Thoại Các Nước Trên Thế Giới 2021


Đi vào xưởng tàu của hãng Bethlehem Shipbuilding Corporation, dòng tàu tuần dương hạng nhẹ trải qua cha tuần lễ triển khai những thay thế và bào trì bộ động cơ cần thiết.
On the 23d, Aylwin và the other ships, sailing in a scouting line, searched for the overdue full-rigged ship Pacific Queen.
Đến ngày 23 mon 8, Aylwin cùng những tàu khác, dịch chuyển vào quy củ thám thính, đã search tìm dòng tàu buồm Pacific Queen.
The drugs policy which we"ve had in place for 40 years is long overdue for a very serious rethink, in my opinion.
A single Japanese Kawanishi H6K "Mausagroup.vns" flying boat attempted khổng lồ attaông chồng American destroyers sent astern in hope of recovering the crews of planes overdue from the Jaluit mission.
Một chiếc tbỏ phi cơ tuần tra Kawanishi H6K "Mausagroup.vns" bốn động cơ ý định tiến công những tàu khu trục Mỹ đang được sắp xếp vùng sau vào hi vọng vớt được nhóm cất cánh những chiếc bị rơi lại trong phi vụ tấn công Jaluit.
When the ship failed to reach Leyte on 31 July, as scheduled, no report was made that she was overdue.
Lúc nhỏ tàu chưa đến được Leyte vào ngày 31 tháng 7 theo lịch trình, vẫn không có báo cáo nào về usagroup.vnệc nhỏ tàu bị lừ đừ trễ.
Well, & add to that the fact that it"s supposed lớn happen every one hundred & fifty years và we"re about a hundred years overdue.
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M