Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải chi tiết

- Giai đoạn I (chế độ quân chủ lập hiến):

+ Tháng 8-1789, thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

Bạn đang xem: Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của cách mạng tư sản pháp

+ Tháng 9-1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

+ Tháng 4-1792, Chiến tranh giữa Pháp và liên quân phong kiến Áo - Phổ bùng nổ.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Tiếng Quan Thoại Là Gì ? Tiếng Quan Thoại Là Giản Thể Hay Phồn Thể

- Giai đoạn II (bước đầu của nền cộng hòa):

- Giai đoạn III (chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh, đỉnh cao của cách mạng): phái Gia-cô-banh đã có những biện pháp tích cực nhằm cứu nước Pháp thoát khỏi sự đe dọa của "thù trong, giặc ngoài", đưa cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao, như:

+ Giải quyết vấn đề ruộng đất - đòi hỏi cơ bản của quần chúng nông dân, qua đó động viên họ tham gia cách mạng chống thù trong, giặc ngoài.

+ Tháng 6-1793, thông qua Hiến pháp mới, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp bị xóa bỏ.

+ Ban hành luật giá tối đa đối với lương thực, thực phẩm để chống nạn đầu cơ tích trữ. Ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân,…

⟹ Như vậy, cách mạng Pháp phát triển đi lên theo từng giai đoạn và đạt đến đỉnh cao vào giai đoạn thứ III, dưới nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + usagroup.vn"Ví dụ: "Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp? usagroup.vn"