Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự usagroup.vn.Học những tự bạn cần giao tiếp một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Intentional là gì

*

the act of collecting or producing money for a particular purpose, especially for a charity

Về vấn đề này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*

Xem thêm: Rượu Mùi ( Liqueur Là Gì ? Cách Nhận Biết Rượu Mùi Và 4 Thông Tin Hữu Ích Cần Biết Về Liqueur

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn usagroup.vn English usagroup.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語