Planets form as an incidental process to star formation out of the same gas cloud as the star itself.

Bạn đang xem: Incidental là gì


(2 Timothy 2:22) While not all “desires incidental to youth” are bad in themselves, youths should “flee from” them in that they should not let these things be a preoccupation, leausagroup.vnng little, if any, time for godly pursuits.
Dù chưa phải toàn bộ những “đam mê tuổi trẻ” tự chúng là xấu, cơ mà những người dân tphải chăng cần “tránh” hầu như thứ này theo nghĩa là bọn họ không nên nhọc lòng cho bọn chúng nhưng mà không còn ngày giờ nhằm theo đuổi điều thiêng liêng.
Bush was usagroup.vnce- president và dean of engineering at MlT in the 1930" s, where, incidentally, he was Fred Terman"s adusagroup.vnsor.
Bush là phó quản trị cùng công ty nhiệm khoa chuyên môn tại MIT trong số những năm 1930, chỗ nào, ngẫu nhiên, ông là nuốm vấn Fred Terman.
After March 1970 these caps were replaced by an Olive Green version – incidentally, the change of colour made it khổng lồ resemble more the US M1954 usagroup.vnsor Cap – for wear with the new Americanized dress uniform adopted by the ANK.
Sau mon 3 năm 1970, tình cờ những chiếc mũ lưỡi trai lại được thay thế bởi đẳng cấp màu xanh lá cây ôliu, sự đổi khác màu sắc sẽ tạo cho nó giống như nhiều loại nón lưỡi trai M1954 của Mỹ nhiều hơn và usagroup.vnệc khoác lễ phục kiểu dáng Mỹ đã được quân nhóm Quốc gia Khmer xác nhận đón nhận.
11 Incidentally, Heʹber the Kenʹite had separated from the Kenʹites,+ the descendants of Hoʹbab, Moses’ father-in-law,+ và his tent was pitched near the big tree in Za·a·nanʹnyên ổn, which is at Keʹdesh.
11 Hê-be fan Kê-nkhông nhiều đang bóc tách ngoài dân Kê-nkhông nhiều,+ tức bé cháu của phụ vương vợ Môi-se là Hô-báp,+ cùng đóng trại gần loại cây to bự nghỉ ngơi Xa-na-nyên trực thuộc Kê-nạt.
Some early examples of what were later called incidental music are also described as semi-operas, quasi-operas, masques, vaudeusagroup.vnlles và melodramas.
Một số nhiều loại âm nhạc thứ nhất mà lại sau này được Call là incidental music, bao gồm trong số semi-opera, quasi-opera, ca vũ kịch (masque), lịch trình tạp kỹ (vaudeusagroup.vnlle) cùng kịch mê lô (melodrama).
The power of procreation is not an incidental part of the plan; it is the plan of happiness; it is the key khổng lồ happiness.
Khả năng tạo thành không phải là một trong những phần phụ của kế hoạch: đó là chiến lược hạnh phúc; đó là khóa xe đến hạnh phúc.
You are barricading yourself in your room, answer with only a yes & a no, are making serious & unnecessary troubles for your parents, và neglecting ( I mention this only incidentally ) your commercial duties in a truly unheard of manner.

Xem thêm: Freebitco.In Là Gì - Cách Đào Bitcoin Free Hàng Ngày


quý khách hàng đang barricading mình vào phòng của người tiêu dùng, câu vấn đáp cùng với chỉ tất cả và không có, đã làm cho trở ngại rất lớn cùng không cần thiết cho các bậc cha mẹ của người tiêu dùng, cùng bỏ qua mất ( tôi đề cập tới điều đó chỉ tình cờ ) Các nhiệm vụ thương thơm mại của khách hàng trong một đích thực chưa từng gồm bí quyết.
They found that where there are incidental similarities between a buyer & seller, it is more likely a purchase would take place.
Họ nhận ra rằng địa điểm có sự tương đồng ngẫu nhiên thân người mua với người bán, nhiều khả năng usagroup.vnệc mua sắm chọn lựa vẫn diễn ra. Ví dụ: giả dụ hai bạn theo dõi cùng một đội thể dục, bọn họ có tương đối nhiều kỹ năng Cảm Xúc liên kết rộng.
Which, incidentally, makes me the opposite of Dean Kamen, because I"m a comic book artist, son of an inventor, và he"s an inventor, son of a comic book artist.
Điều đó, sẵn nhân tiện, khiến cho tôi trái ngược với Dean Kamen, vì tôi là họa sĩ truyện tranh, con của một nhà sáng tạo, và Dean là một trong những đơn vị sáng tạo, bé của một họa sĩ truyện tranh.
About 10% of people with lung cancer do not have sầu symptoms at diagnosis; these cancers are incidentally found on routine chest radiography.
Khoảng 10% số ca ung tlỗi phổi không thấy mọi triệu triệu chứng lúc chẩn đân oán, hầu hết ngôi trường đúng theo này căn bệnh tình cờ phát hiện nay dựa vào bài toán chụp X quang quẻ ngực thời hạn.
When they’re here, we only have to lớn keep one or two maintenance people on h& and that is only to lớn repair incidental problems with machinery.”
Lúc họ ở chỗ này, công ty chúng tôi chỉ cử một hoặc hai tín đồ lo usagroup.vnệc bảo trì nhằm thay thế rất nhiều trục trẹo chuyên môn thôi”.
The use of social công nghệ can be used khổng lồ discover incidental similarities & thus creating a quicker bond with the potential client.
usagroup.vnệc sử dụng công nghệ làng hội rất có thể được sử dụng để mày mò những điểm tương đương ngẫu nhiên cùng cho nên tạo ra một liên kết nhanh khô rộng với khách hàng mục tiêu.
Một cuộc điều tra ở Hoa Kỳ tuyển lựa một bí quyết tình cờ so với rối loạn nhân bí quyết thì thấy tỉ lệ là 14,79%.
Incidentally, the number of Witnesses grew dramatically in Luanshya, và in 1946, 1,850 attended the Memorial of Christ’s death.
Tiện phía trên cũng xin nói, số Nhân Chứng trên Luanshya tăng thêm đáng kể, buộc phải vào năm 1946, đã có 1.850 người tham dự buổi Lễ Tưởng Niệm sự chết của Chúa Giê-su.
Danh sách tầm nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M