Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ usagroup.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một biện pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Im là gì

to lớn communicate with someone over the Internet using a program that sends and receives messages without delay:
abbreviation for instant messaging: a service available on the mạng internet that allows you lớn exchange written messages very quickly with someone who is using the internet at the same time:
abbreviation for instant message: a written message that can be sent over the mạng internet lớn someone who is using the mạng internet at the same time:
Thanks to lớn the internet, students say that if they get stuông chồng on a math problem, help is only an IM away.
abbreviation for instant message: to lớn use the mạng internet lớn exchange written messages very quickly with someone who is using the mạng internet at the same time:
*

*

*

Xem thêm: R&Amp;D Manager Là Gì - R For Data Science: Welcome

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập usagroup.vn English usagroup.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語