Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú usagroup.vn.Học các tự bạn phải giao tiếp một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Ec là viết tắt của từ gì

abbreviation for European Commission: the part of the European Union which is responsible for suggesting laws, making decisions, supporting the Union"s agreements, & general organization:
There"s no need khổng lồ charge VAT because under EC rules you don"t have khổng lồ charge the tax on exports, provided you are exporting lớn a VAT-registered business.
abbreviation for European Community: the organization of European countries that existed until November 1993 when it became the European Union:
*

*

*

*

Xem thêm: Visa Du Lịch Hàn Quốc Có Thời Hạn Bao Lâu Có Kết Quả? Nên Nộp Hồ

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn usagroup.vn English usagroup.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語