... chế tạo ra Hà nội Đề thi học tập 2 Trờng THPT liễu giai Môn Toán Kân hận 11 Năm học tập 20 07 - 20 08 Thời gian thi : 45 phút (Đề thi có 02 trang 20 câu) Ngày thi: 29 /04 /20 08 Đề thi môn Tân oán 11 (mã đề: 316) Câu ... A. 1 B. -4 C. 4 D. -1 Câu 3 : Hàm số như thế nào dưới đây tất cả đạo hàm 2 2 chảy ' cos x y x = A. 2 coty x= B. 1 tung 2 2 y x= C. 2 tany x= D. 1 cos 2 2 y x= Câu 4 : Tổng 1 1 1 1 ... ... 2 4 8 2 n S = ... đề 316 2 Môn Toán 11 thpt liễu giai năm học 20 07 20 08 L u ý: - Thí sinh cần sử dụng cây viết đánh kín đáo các ô tròn vào mục số báo danh và mã đề thi trớc Khi làm cho bài bác. Cách tô sai: - Đối cùng với mỗi câu trắc...

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn toán trắc nghiệm có đáp án


*

... 1 2 3 4 ... 2 (2 1)n n + + + + là: ( )n Ơ Ssinh hoạt GD - ĐT thủ đô hà nội Trờng trung học phổ thông Liễu Giai Năm học 20 07 20 08 -- -- - -- - Đề thi tất cả 2 trang 20 câu -- -- - - Đề kiểm tra học 1 trắc nghiệm - Môn Tân oán - Kăn năn ... trắc nghiệm - Môn Toán - Kân hận 11 (Thời gian: 45 phút). -- -- - -- - -- 5 điểm -- - -- - -- - - A. 4 1 + n B. 2 3n C. 2n D. 1 + n . 10) Số hạng sản phẩm công nghệ 6 của một cung cấp số cộng là -5 , công sai d = 3. Số hạng đồ vật ... ) ( ) 2 2 ( ') : 2 4 9C x y + = C. (C) có vai trung phong I (-4 ; -2 ) D. (C) bao gồm trọng điểm I (-4 ; 2) . 16) Trong khía cạnh phẳng Oxy cho đờng thẳng d có phơng trình: 2 0x y+ = . Phép vị trường đoản cú chổ chính giữa O, tỉ số k = -2 biến...
*

... thức 35 2 yxA−= ( ) 22 335 2 yxyxB−= yxC3= 22 53yxxyD−= Có mấy cặp 1-1 thức đồng dạng? A.1 B .2 C.3 D.Không có cặp làm sao. 2. Tích của nhị 1-1 thức ( ) 23 336 2 1yxyx−− ... a, P(x) + Q(x) = 5x3 +x 2 +3x – 6 b. H(x) – P(x) = ax H(x) = P(x) + ax = 4x 2 + (a + 1)x – 5 c.H(x) bao gồm nghiệm là – 2 ta có: 4 (- 2) 2 – 2a – 2 – 5 = 0 ⇒ -2 a = 7 – 16 ⇒a = 4,5Câu3: ... LUẬN:Câu1: Điểm kiểm tra học Toán của học sinh kân hận 7 vào một trường được thống kê lại trongbảng tần số sau:Điểm 4 5 6 7,5 8 8,5 9 10Tần số 5 15 18 8 10 8 4 2 a. Khối hận 7 bao gồm từng nào học sinh?...
*

... Đề số 2 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 – Nâng caoThời gian làm cho bài 90 phútCâu I: (3đ) Giải các phương thơm trình sau : 1) (1đ) x xsin3 3 cos3 1− = 2) (1đ) x x x34 cos 3 2 sin 2 ... )xxx 2 2 3 cos 2sin 2 41 2 cos 1π − − − ÷ =−Câu II: (2 ) 1) (1đ) Tìm thông số của x3một trong những knhị triển của nxx 2 1 + ÷ , biết rằng n nn n nC C A1 2 1 821 2 −+ ... một quả cầu màu trắng. 2) (1đ) Trong 4 trái cầu mang ra, gồm đầy đủ cả ba màu: white, đỏ cùng quà.Câu IV: (1đ) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho mặt đường tròn ( ) ( )C x y 2 2( ) : 2 1 9− + − =. Gọi f...
*

... độ bằng nhau là 10(A). Từ truờng trên trọng tâm của 2 vòng dây là: A. 1,776.10 -4 (T) B. 1 ,26 5. 10 -4 (T) C. 2, 5. 10 -4 (T) D. 3,3 42. 10 -4 (T) 6. Lực lo-ren-xơ lộ diện khi: A. Một hạt với năng lượng điện đưa ... tại trung tâm nhì vòng dây là: A. 1,57.10 -4 (T) B. 3,454.10 -4 (T) C. 2. 10 -4 (T) D. 4.10 -4 (T) 27 . Một hạt có năng lượng điện gồm điện tích q = 2 C, kăn năn luợng m = 2.

Xem thêm: Cách Nấu Nước Gạo Lứt Lợi Sữa, Vén Màn Sự Thật Uống Nước Gạo Lứt Rang Lợi Sữa

10 - 12 kilogam, cất cánh với gia tốc v = 5.10 5 (m/s) ... ngôi trường đều sở hữu B = 0, 02( T) dọc theo con đường mức độ từ bỏ. Vận tốc lúc đầu của phân tử là v = 2. 10 5 m/s. Lực Lo-ren-xơ chức năng lên elcectron gồm độ béo là: A. 0 B. 6,4.10 -1 5 (T) C. 6,4.10 -1 4 (T) D. 3 ,2. 10 -1 5...
*

... Đề số 1ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học tập Môn TOÁN Lớp 11 – Nâng caoThời gian làm cho bài 90 phútCâu I: (3đ) Giải những phương thơm trình sau : 1) (1đ) ( )x x 2 3 tung 1 3 tan 1 0− + + = 2) (1đ) x x 2 32cos ... = 2) (1đ) x x 2 32cos 3 cos2 04π − + = ÷  3) (1đ) xxx 2 1 cos21 cot 2 sin 2 −+ =Câu II: (2 ) 1) (1đ) Tìm số hạng ko cất x trong knhị triển của nxx 2 41 + ÷ ... cuối một đơn vị chức năng.Câu III: (2 ) Trên một kệ sách có những quyển sách về tía môn học tập tân oán, vật dụng lý và hoá học tập, tất cả 4 quyểnsách toán thù, 5 cuốn sách đồ vật lý cùng 3 cuốn sách hoá học. Lấy bỗng nhiên ra...
... Đề số 3ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học tập Môn TOÁN Lớp 11 – Cơ bảnThời gian làm bài xích 90 phútBài 1 (2 điểm). Giải các phương thơm trình sau:a) x0 2 cos 10 2 2 − = ÷ b) x ... triểnxx1541 2  − ÷ . Hết Họ với tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . 1 Đề số 3ĐÁP.. ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 ... của pt là: x k x k k0 0 0 0100 . 720 ; 140 . 720 ,= + = − + ∈ ¢0 ,25 0 ,25 0 ,25 b)x x x3 sin cos 3 2sin 36π − = ⇔ − = ÷ ( )x kkx k .2 25 .2 6ππππ= +⇔ ∈= +¢Vậy...
... ĐÔN Đề số 7ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học tập 20 08 – 20 09Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm cho bài 90 phútI. Chương trình Nâng caoBài 1: (2 ) Giải những phương thơm trình sau:1) sin 2 3 cos2 2x x+ = 2) 2 24sin 2sin ... ĐÔN ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học 20 08 – 20 091 Đề số 7Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian có tác dụng bài xích 90 phútI. Cmùi hương trình Nâng caoBài Nội dung ĐiểmBài 1( )1 31 sin 2 cos2 1 2 2⇔ + =x x0 ,25 1)(1đ)cos ... x0 ,25 1)(1đ)cos sin 2 sin cos2 13 3⇔ + =x xπ π0 ,25 sin 2 13xπ ⇔ + = ÷ 0 ,25 ; 12 x k kππ⇔ = + ∈ ¢0 ,25 2) ( ) 2 2 2 3sin 4sin cos cos 0x x x x⇔ + + =0 ,25 cos 0 2 ππ= ⇔ = +x x...
... hoành. 2 - - /2 π /2 -2 -1 1 2 xy 2 3π56π−43π−O3π−6π 2) Giải phương trình:a) x x 2 2sin 2 cos 3 1+ = ⇔ x x1 cos 4 1 cos 61 2 2− ++ = ⇔ x xcos6 cos4= ⇔ x x kx x k6 4 2 6 ... . . . . . . . 1 Đề số 13ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học 20 10 – 20 11 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian có tác dụng bài xích 120 phútCâu 1:1) a) Lập bảng biến chuyển thiên với vẽ đồ gia dụng thị của hàm số: y x2sin3π = + ... Đề số 13ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học 20 10 – 20 11 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm cho bài xích 120 phútCâu 1: (4 điểm)1) a) Lập bảng biến hóa thiên và vẽ trang bị thị của hàm số: y x2sin3π =...
Từ khóa: đề chất vấn học kì 2 toán thù 11 nâng caođề đánh giá học kì 2 toán 11đề khám nghiệm học kì 1 hóa 11 trắc nghiệmđề bình chọn học tập kì 2 lớp 11 môn toánđề khám nghiệm học kì 2 tân oán lớp 11đề soát sổ học kì 2 toán thù 7đề kiểm soát học kì 2 toán 6đề chất vấn học kì 1 toán thù 11đề bình chọn học tập kì 2 toán 10đề đánh giá học kì 2 toán 10 cơ bảnđề kiểm tra học kì 2 tân oán lớp 10đề chất vấn học kì 1 tân oán 11 nâng caođề kiểm soát học kỳ 2 toán thù 11đề đánh giá học kì 2 lớp 11 hóađề chất vấn học kì 2 hóa 11Báo cáo quá trình mua sắm CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật tư biến đổi (metamaterials) dung nạp sóng điện tử ngơi nghỉ vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán trung học phổ thông siêng thanh bình lần 2 gồm lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phạt hiện tại diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: Thực hành vạc hiện nay diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP.. LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kĩ năng học hành hợp tác và ký kết trên các trường diện tích lớn dân tộc chào bán trú thị trấn bố chẽ, thức giấc quảng ninhTrả hồ sơ khảo sát bổ sung cập nhật so với những tội xâm phạm cài gồm đặc thù chỉ chiếm đoạt theo luật pháp Tố tụng hình sự toàn nước từ thực tế đô thị HCM (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu vớt về mô hình những thống kê học sâu cùng áp dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu kỹ năng đo tích điện năng lượng điện bởi hệ tích lũy tài liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tđọng tốt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo quy mô biến hóa tần (inverter) đến trang bị điều hòa ko khíChuong 2 dấn dạng rui roKiểm cạnh bên bài toán xử lý cáo giác, tin báo về tù hãm và kiến nghị khởi tố theo luật pháp tố tụng hình sự toàn nước trường đoản cú trong thực tiễn tỉnh giấc Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu trên Agribank chi nhánh thị trấn Phù Yên, tỉnh giấc Sơn La (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất NNTT tại Ngân Hàng Agribak với Phát triển nông làng toàn quốc Trụ sở tỉnh giấc Bắc Giang (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Giáo án Sinc học tập 11 bài bác 14: Thực hành phân phát hiện hô hấp sống thực vậtĐổi bắt đầu làm chủ tài thiết yếu vào chuyển động công nghệ làng hội trường hòa hợp viện hàn lâm công nghệ xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Tại HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm mới Luận Vnạp năng lượng Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu mới đăng nắm tắt văn uống bản trong trái tim chị em pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm chiêu mộ người thân trong Dịp lễ tết đặc điểm tầm thường và vai trò của ngành ruột khoang tmáu minc về bé trâu lập dàn ý bài vnạp năng lượng từ sự lớp 10 giải bài tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài bác tập đồ dùng lý 9 biên soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc biên soạn bài xích cô bé buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau xanh bài xích ca nđính thêm đi bên trên bến bãi cat sự phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập vnạp năng lượng học trung đại nước ta lớp 11 bài tập Phần Trăm thống kê lại có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem đần độn van lop 8