Cùng trung trung khu ngoại ngữ usagroup.vn English UK Vietnam tò mò về đại tự vào quá trình học tập giờ đồng hồ Anh:

1. Định nghĩa đại từ

– Đại trường đoản cú là từ thay thế chodanh tự,rời sự lặp lại danh từ.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh thông dụng: Đại từ là gì lớp 7, Đại từ là gì

2. Phân loại đại từ

*

Có 7 nhiều loại đại tự nhỏng sau:

2.1. Đại từ nhân xưng (personal pronouns)

Chủ ngữ

tân ngữ

Số ít:

ngôi vật dụng nhấtngôi thiết bị haingôi sản phẩm công nghệ ba

Iyouhe/she/it

meyouhim/her/it

Số nhiều:

ngôi đồ vật nhấtngôi trang bị haingôi máy ba

weyouthey

usyouthem

• Chức năng:

– I, he, she, we, they rất có thể lànhà ngữcủahễ từ:

He has lived here for 3 years.

– Me, hlặng, her, us, them rất có thể làtân ngữtrực tiếp củahễ từ.

I saw her at the buổi tiệc ngọt last night.

– Me, hlặng, her, us, them hoàn toàn có thể làtân ngữloại gián tiếp củarượu cồn từ.

Ann gave hlặng a book.

Hoặctân ngữcủagiới từ:

We couldn’t bởi it without them.

2.2. Đại trường đoản cú bất định (indefinite pronouns)

• Ví dụ:

Nhóm kết phù hợp với some: something, someone, sometoàn thân.Nhóm kết hợp với any: anything, anyone, anybody.Nhóm kết phù hợp với every: everything, everyone, everybody toàn thân.Nhóm kết hợp với no: nothing, no one, nobody toàn thân.Nhóm độc lập có các từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

• Một số trong số đại trường đoản cú bên trên đó cũng rất có thể được sử dụng nhưtính từ (tính từbiến động -indefinite adjectives): any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

2.3. Đại từ bỏ thiết lập (possessive pronouns)

• Gồm: mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs, its• Đại từ download = tính trường đoản cú cài +danh từ

Ví dụ: That is Ann’s room. This is our room = This is ours.You’ve got my pen. Where’s yours?

2.4. Đại tự phản thân (reflexive sầu pronouns)

•Gồm: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Chú ý: ourselves, yourselves, themselves là hiệ tượng số nhiều.

• Chức năng:

– Làmtân ngữcủađụng từkhichủ ngữvàtân ngữlà cùng một người:

I cut myself.Tom and Ann blamed themselves for the accident.

– Được thực hiện nhỏng ngôi trường hợp bên trên sauhễ từ+ giới từ:

He spoke khổng lồ himself.Look after yourself.I’m annoyed with myself.

Xem thêm: Cách Mở File .Ai Là Gì ? Các Phần Mềm Hỗ Trợ Ai (Adobe Illustrator Artwork)

– Được thực hiện nhỏng những đại trường đoản cú nhận mạnhdanh từhoặc đại từ:

The King himself gave sầu her the medal.

Chúng thường nhấn mạnh vấn đề chủ ngữ củacâuvới được đặt sau nó:

Ann herself opened the door.Tom himself went.

lúc chúng nhấn mạnh cácdanh từkhông giống, bọn chúng được đặt ngay saudanh từđó:

I saw Tom himself.I spoke to lớn the President himself.

– Được sử dụng nlỗi cáctân ngữsaugiới từ:

I did it by myself.He did that to himself.

2.5. Đại từ bỏ quan hệ (relative sầu pronouns)

• Ví dụ: who, whom, which, that, whose,…• Chức năng:

– Who, that, which làmcông ty ngữ:

The man who robbed you has been arrested.

Everyone that/who knew hlặng liked hlặng.This is the picture that/which caused such a sensation.

– Làmtân ngữcủahễ từ:

The man whom I saw told me lớn come baông xã today.The oto which/that I hired broke down.

– Theo saugiới từ:

The ladder on which I was standing began to slip.Tuy nhiên, giới tự cũng rất có thể đưa xuống cuốimệnh đề:The ladder which I was standing on began lớn slip.

– Hình thức mua (whose +danh từ):

The film is about a spy whose wife betrays hlặng.

Crúc ý: when =in/on which

Where = in/at whichWhy = for which

Ví dụ:The year in which he was bornThe day on which they arrivedThe khách sạn at which they are stayingThe reason for which he refused is…

2.6. Đại từ bỏ chỉ định (demonstrative sầu pronouns)

• Ví dụ: this, that, these, those…• Tính tự chỉ định (demonstrative sầu adjectives) this, that với số nhiều của bọn chúng là these, those được sử dụng trướcdanh từnhằm xác xác định trí củadanh từấy đối với người nói.khi nhữngtính từnày được dùng hòa bình, ko códanh từtheo sau, nó trở thành đại trường đoản cú hướng đẫn (demonstrative pronouns).• Ngoài câu hỏi sửa chữa thay thế đến mộtdanh trường đoản cú, đại từ bỏ chỉ định và hướng dẫn còn cho những người nghe tư tưởng gần rộng xuất xắc xa hơn về thời hạn hoặc khoảng cách.

Ví dụ:There is this seat here, near me.There is that one in the last row. Which will you have sầu, this or that?That is what I thought last year, this is what I think now.

2.7. Đại từ nghi hoặc (interrogative sầu pronouns)

• Ví dụ: who, whom, whose, what, which• Chức năng:

– Làmchủ ngữ:

Who keeps the keys?Whose oto broke down?Which pigeon arrived first?What kind of tree is that?

– Làmtân ngữcủacồn từ:

Who did you see?Whose umbrella did you borrow?Which hvà vì chưng you use?What paper do you read?

Để tsay mê khảocác khóa họccùng hiểu biết thêm cụ thể hãy liên hệ với chúng tôi: