Hàm Count, Countif, Counta cùng Countblank là phần nhiều hàm đếm cơ bạn dạng vào excel, đa số hàm này cũng tương đối dễ dàng nhằm sử dụng.Bạn sẽ xem: Counta là gì

Trong nội dung bài viết này tôi đã lí giải cho những bạn bắt đầu có tác dụng quen thuộc Excel bí quyết thực hiện những hàm đếm dữ liệu, nlỗi Count, Countif, Counta và Countblank một giải pháp thiệt chi tiết để chúng ta nắm rõ cùng vận dụng vào các bài bác toán những thống kê thực tế của mình.

Bạn đang xem: Counta là hàm gì

Lưu ý: Để tuân theo chỉ dẫn, những chúng ta cũng có thể cài file dữ liệu thực hành TẠI ĐÂY

I. Cách sử dụng hàm Count

1. Chức năng: Hàm Count dùng để làm đếm số ô cất dữ liệu số trong vùng được chọn.

2. Cú pháp: =COUNT(value1,value2…)

- Trong số đó value1, value2 … là phần đông ô phải đếm, hoặc các chúng ta có thể nhập các vùng yêu cầu đếm.

3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu nlỗi hình, đề xuất đếm số ô cất quý giá số vào bảng này:


*

- Trong ô H6, nhập phương pháp :=COUNT(A5:E11) ta được kết là 24 ô đựng giá trị là số nhỏng trên

II. Cách áp dụng hàm Countif

1. Chức năng: Hàm Countif dùng làm đếm số ô thỏa mãn nhu cầu ĐK (criteria) trong vùng buộc phải đếm (range).

2. Cú pháp. =COUNT(range,criteria)

- Trong đó: range là vùng phải đếm, criteria là điều kiện đếm.

3. Ví dụ: Cho một bảng tài liệu nhỏng hình, hưởng thụ đếm số ô đựng giá trị lớn hơn 50, cùng đếm số ô bước đầu bởi "com" trong bảng này.

+ Để đếm những ô cất giá trị lớn hơn 50: Trong ô H9, nhập phương pháp :=COUNTIF(A5:E11,">50") ta được 8 ô có mức giá trị to hơn 50 nhỏng hình dưới.


*

- Để đếm các ô bước đầu bằng chữ "com": Trong ô H10, nhập cách làm :=COUNTIF(A5:E11,"com*") ta được kết là 3 ô có chuỗi bắt đầu bằng chữ "com" như hình sau:


*

1. Chức năng: hàm COUNTA vào Microsoft Excel dùng để đếm các ô ko rỗng vào một vùng cố định.

Xem thêm: Mẫu Mẫu Du Lịch Brochure Du Lịch Xu Hướng Mới 2019, Brochure Du Lịch

III. Cách thực hiện hàm CountA

2. Cú pháp: =COUNTA(Value1, , ,…)

- Trong đó Value1, value2, value3,... là các ô đề nghị đếm, hoặc các bạn có thể nhập các vùng cần đếm. Value2 và Value3 là những đối số tùy lựa chọn (đặt trong vết đề nghị ko bắt buộc phải có).

3. Ví dụ: Cho một bảng tài liệu nlỗi hình, tận hưởng đếm số ô chứa giá trị (những ô KHÔNG trống có thể nói là những ô đựng cực hiếm chuỗi với số) trong bảng này.


*

- Trong ô H5, nhập công thức:=COUNTA(A5:E11) để đếm những ô gồm đựng dữ liệu (bao gồm cả số với chuỗi vào bảng A5:E11) được hiệu quả là 32.

IV. Cách áp dụng hàm CountBlank

1. Chức năng: Hàm COUNTBLANK góp đếm các ô trống (rỗng) vào một vùng hay như là 1 mảng được chọn trong Excel.

2. Cú pháp: =COUNTBLANK(range)

- Trong đó: range là vùng đề nghị đếm các ô trống (ô rỗng).

3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu nlỗi hình, đòi hỏi đếm số ô trống:


*

- Trong ô H7, nhập công thức: =COUNTBLANK(A5:E11) hàm trả về 3 ô trống (không cất bất cứ quý hiếm số và chuỗi nào) như bên trên.

* Vận dụng những cách làm trên, đề xuất nhập bí quyết đếm các ô chưa quý hiếm chuỗi;

- Trong ô H8, nhập công thức: =COUNTA(A5:E11)-COUNT(A5:E11) ta được công dụng nlỗi hình sau:


* Video lí giải phương pháp thực hiện những hàm đếm count, counta, countblank, countif

Hy vọng, với bài bác lí giải bỏ ra tiết bí quyết cần sử dụng những hàm đếm count, counta, countblank với hàm đếm tất cả điều kiện countif ngơi nghỉ trên bổ ích với chúng ta.


Bài viết coi nhiều