•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bánh","nướng">">
bột mì nhiều chức năng (hoặc 120g bột làm bánh mì, 120g bột mì nhiều dụng)•nước mặt đường làm bánh Trung Thu•dầu lạc•bột ngũ vị hương•lòng đỏ trứng•bơ lạc•mặt đường trắng•mặt đường nâu
*
duongchankitchen (Bếp người mẹ