English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vusagroup.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân từ Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) bao gồm trị
*
noun
*
Politics politics Văn uống học tập đề xuất ship hàng chủ yếu trị Literature must serve politics Chiến ttinh quái là việc thường xuyên của chủ yếu trị War is the continuation of politics Vừa thành thục về thiết yếu trị vừa tốt về trình độ Versed in politics and skilled in professional ability political Chế độ chính trị Political regime Tình hình chính trị trong với bên cạnh nước External & internal political situation Đường lối thiết yếu trị Political line Nâng cao nhấn thức chính trị To raise the political consciousness Giáo dục đào tạo chủ yếu trị Political education Làm công tác chính trị vào lực lượng thiết bị To carry out political work in the armed forces Cán bộ bao gồm trị Political cadre Đội quân chính trị Political army đình hoãn bao gồm trị Political strike Lực lượng quân sự chiến lược và lực lượng bao gồm trị Military force và political force Đấu trạng rỡ bao gồm trị với đương đầu quân sự chiến lược Political struggle and military (armed) struggle Bị bắt giữ vày lý do chinh trị To be arrested for political reasons politic Muốn ttiết phục được anh ta thì cần chủ yếu trị một chút ít To convince him, one should be a little politic politically Có ý thức bao gồm trị To be politically aware

*