Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ usagroup.vn.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Blocker là gì

*

lớn read or consider something quickly in order khổng lồ understand the main points, without studying it in detail

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép

Xem thêm: Giấy Chứng Nhận Tiếng Anh Là Gì ? Giấy Chứng Nhận In English

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập usagroup.vn English usagroup.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語