Mời chúng ta thuộc tham khảo văn bản biểu mẫu "Bảng ĐK học hành và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh năm 2016" tiếp sau đây để sở hữu thêm tư liệu Ship hàng nhu cầu học tập và làm việc kết quả.

Bạn đang xem: Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh 2016

Biểu mẫu giúp các bạn dể dàng xong xuôi một bảng đăng ký học tập công dụng.


*

TRUNG TÂM PC Sida CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA XÉT NGHIỆM Độc lập­ Tự do­ Hạnh phúc Long An, ngày tháng 3 năm năm nhâm thìn BẢNG ĐĂNG KÝ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016Họ và tên: Nguyễn Thanh SơnChức vụ: Phó trưởng khoa xét nghiệm­ Đoàn thể: đoàn viên Căn cứ vào nội dung chuyên đề 2016 và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch sẽ, vững mạnh”, kế hoạch thực hiện nay, tiêu chí “xây” và “chống” của đơn vị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác và chức trách nhiệm vụ được giao, Tôi xin phấn đấu rèn luyên học tập và làm theo các chuẩn mực đạo đức tác phong Hồ Chí Minh năm 2016 như sau: 1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm: Thực sự trung thực trách nhiệm với chính mình, với gia đình người thân, với bạn btrần, đồng chí, với tổ quốc nhân dân. Yêu cái đúng, ghét cái không đúng, tôn trọng sự thật, lẽ phải; (Chống tình trạng thiếu trung thực, dối bản thân, dối người, dối Đảng, dối dân, thói vô cảm) a) Nội dung: + Luôn trung thực với mình, chịu trách nhiệm với kết quả xét nghiệm mà bản thân thực hiện tại. + Luôn nghiêm túc với chính bản thân, đúng mực với người không giống + Luôn chấp hành tốt quy định của địa phương, đơn vị. + Có tinh thần trách nhiệm cao trong vấn đề. b) Giải pháp: + Hoàn thành tốt công việc cấp trên giao phó + Không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 2 ­ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn bó với nhân dân: Thường xuyên quán triệt tứ tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc”; thực hiện phương châm gần dân, trọng dân, học dân và phát huy truyền thống làm của nhân dân; khi xây dựng chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân; (Chống mọi biểu hiện nhũng nhiễu, xâm hại đến lợi ích chính đáng của nhân dân). a) Nội dung: + Hết lòng phục vụ nhân dân, luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm , liêm thiết yếu. + Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhân dân. + Luôn đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân. + Không có thái độ quan liêu hách dịch đối với nhân dân.

Xem thêm: Overactive Bladder Là Gì Trong Tiếng Anh? Ung Thư Bàng Quang Triệu Chứng Là Gì

b) Giải pháp: + Tiếp thu có chọn lọc ý kiến đóng góp của quấn chúng nhân dân + Phải sâu sắc và gần gũi với nhân dân. 3 ­ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Luôn quán triệt nhiêm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; giữ lại gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân nhà, tự phê bình và phê bình; gắn với nội dung khắc phục hạn chế, kngày tiết điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 (khóa IV) và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cung cấp. a) Nội dung: + Đoàn kết trong công tác trong mọi lĩnh vực + Tự phê bình và phê bình giúp nhau cùng tiến cỗ. + Luôn nêu cao tính tự trọng, lòng trung thực, thẳng thắn trong công việc. + Nói ,viết và làm đúng theo Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp điều khoản của Nhà Nước. + Gương mẫu thực hành tiết kiệm. + Xây dựng cơ quan đơn vị đoàn kết vững táo tợn. b) Giải pháp: + Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ. + Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức. + Trung thực, khiêm tốn, giãn dị. 4­ Thường xuyên vận động gia đình tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết; vận động mọi người thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới. CB phụ trách Khoa/Phòng Người đăng kýGhi chú: mỗi cá nhân ghi thành 02 bản gửi Trang 01 bản tổng phù hợp, cá nhân giữ 01 phiên bản.