Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ usagroup.vn.Học các tự bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Atlantic là gì

*

the act of collecting or producing money for a particular purpose, especially for a charity

Về vấn đề này
*

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*

Xem thêm: Nguồn Thu Nhập Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thu Nhập Miễn Thuế Trong Tiếng Anh

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các app search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn usagroup.vn English usagroup.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message