Beside, besides, except, apart from là phần đông tự được sử dụng khá tiếp tục và thông dụng trong tiếng Anh. Tuy nhiên, một số trong những bạn làm việc vẫn còn nhầm lẫn với trù trừ rõ bí quyết thực hiện cũng như vị trí của những từ vào câu. Hơn nuốm nữa, nhị trường đoản cú nhưng rất là dễ gây hiểu nhầm kia đó là beside besides bởi giải pháp viết của chúng rất tương tự nhau.


Bạn đang xem: Aside from nghĩa là gì

*
*
*
*
*
những bài tập áp dụng

Xem thêm: Trạng Nguyên Sang Là Gì - Trạng Nguyên Sang Tiếng Anh Là Gì

3.1. Chọn giải pháp đúng cho những câu sau:

My dog is very well trained. When I take hlặng out, he walks (BESIDE/ BESIDES) me and never runs ahead.I don’t think going for a walk is a good idea. It’s quite cold, and, (BESIDE/ BESIDES), it’s getting late & we don’t want to lớn be out in the dark.(BESIDE/ BESIDES) tomatoes, she also needs carrots.Judith placed her bag on the empty seat (BESIDE/ BESIDES) her.I’m not ready lớn get married yet. (BESIDE/ BESIDES), I enjoy living alone.Feeling a tug at his sleeve sầu, he turned lớn see Joe (BESIDE/ BESIDES) hyên.His parents kept vigil (BESIDE/ BESIDES) his bed for weeks before he died.The play is excellent, và (BESIDE/ BESIDES), the tickets don’t cost much.Those books seem very dull (BESIDE/ BESIDES) this one.(BESIDE/ BESIDES) milk và butter, we need some vegetables.The photograph shows the happy couple standing (BESIDE/ BESIDES) a banana tree.What other types of music vì you lượt thích (BESIDE/ BESIDES) classical?He would lượt thích to lớn take a photograph of us. Would you come and sit (BESIDE/ BESIDES) me?There was a small table (BESIDE/ BESIDES) the bed, on which there was a book.Do you play any other sports (BESIDE/ BESIDES) football and basketball?He noticed what looked like a bundle of rags (BESIDE/ BESIDES) the road.I don’t think I’ll come on Saturday. I have sầu a lot of work to lớn vì chưng. (BESIDE/ BESIDES), I don’t really lượt thích parties.Anne trotted obediently (BESIDE/ BESIDES) her mother.I think she has many good qualities (BESIDE/ BESIDES) being very beautiful.His parents kept vigil (BESIDE/ BESIDES) his bed for weeks before he died.

3.2. Đáp án

Beside Besides Besides Beside Besides Beside Beside Besides Beside Beside BesidesBesideBesidesBesideBesidesBesideBesidesBesideBesidesBeside

Trên đấy là tổng phù hợp giải pháp cần sử dụng và sáng tỏ beside, besides, except, apart from vào giờ đồng hồ Anh, usagroup.vn hy vọng bạn học rất có thể nắm rõ với dùng thạnh thành thạo hơn những từ bên trên.


*


Cộng đồng usagroup.vn - Chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm ôn luyện thi IELTS. Tham gia tức thì Group Tự Học IELTS 8.0