Beside, besides, except, apart from là những từ được sử dụng khá thường xuyên và phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên, một số bạn học vẫn còn nhầm lẫn và không biết rõ cách sử dụng cũng như vị trí của các từ trong câu. Hơn thế nữa, hai từ mà cực kỳ dễ gây hiểu lầm đó chính là beside besides vì cách viết của chúng khá giống nhau.


Bạn đang xem: Aside from nghĩa là gì

*
*
*
*
*
Bài tập áp dụng

Xem thêm: Trạng Nguyên Sang Là Gì - Trạng Nguyên Sang Tiếng Anh Là Gì

3.1. Chọn phương án đúng cho các câu sau:

My dog is very well trained. When I take him out, he walks (BESIDE/ BESIDES) me and never runs ahead.I don’t think going for a walk is a good idea. It’s quite cold, and, (BESIDE/ BESIDES), it’s getting late and we don’t want to be out in the dark.(BESIDE/ BESIDES) tomatoes, she also needs carrots.Judith placed her bag on the empty seat (BESIDE/ BESIDES) her.I’m not ready to get married yet. (BESIDE/ BESIDES), I enjoy living alone.Feeling a tug at his sleeve, he turned to see Joe (BESIDE/ BESIDES) him.His parents kept vigil (BESIDE/ BESIDES) his bed for weeks before he died.The play is excellent, and (BESIDE/ BESIDES), the tickets don’t cost much.Those books seem very dull (BESIDE/ BESIDES) this one.(BESIDE/ BESIDES) milk and butter, we need some vegetables.The photograph shows the happy couple standing (BESIDE/ BESIDES) a banana tree.What other types of music do you like (BESIDE/ BESIDES) classical?He would like to take a photograph of us. Would you come and sit (BESIDE/ BESIDES) me?There was a small table (BESIDE/ BESIDES) the bed, on which there was a book.Do you play any other sports (BESIDE/ BESIDES) football and basketball?He noticed what looked like a bundle of rags (BESIDE/ BESIDES) the road.I don’t think I’ll come on Saturday. I have a lot of work to do. (BESIDE/ BESIDES), I don’t really like parties.Anne trotted obediently (BESIDE/ BESIDES) her mother.I think she has many good qualities (BESIDE/ BESIDES) being very beautiful.His parents kept vigil (BESIDE/ BESIDES) his bed for weeks before he died.

3.2. Đáp án

Beside Besides Besides Beside Besides Beside Beside Besides Beside Beside BesidesBesideBesidesBesideBesidesBesideBesidesBesideBesidesBeside

Trên đây là tổng hợp cách dùng và phân biệt beside, besides, except, apart from trong tiếng Anh, usagroup.vn hy vọng bạn học có thể hiểu rõ và dùng thạnh thạo hơn các từ trên.


*


Cộng đồng usagroup.vn - Chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm ôn luyện thi IELTS. Tham gia ngay Group Tự Học IELTS 8.0