in the US, Canada, Australia, & New Zealand, belonging to lớn or relating to lớn China, nhật bản, or countries near them

Bạn đang xem: Asian là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ usagroup.vn.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


*

an informal dance in which people do traditional khiêu vũ in rows và circles, changing partners regularly

Về vấn đề này
*

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*

Xem thêm: Cách Nấu Lẩu Cá Khoai Ngon, Lạ Miệng, Cách Nấu Lẩu Cá Khoai Tại Nhà Ngon Lạ Miệng

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn usagroup.vn English usagroup.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語